Obchodní podmínkyVendome s.r.o.
Jánská 12, 602 00 Brno
IČO: 47907401, DIČ: CZ47907401Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky) spoločnosti Vendome s.r.o. so sídlom Jánská 12, Brno 602 00, identifikačné číslo: 47907401 (ďalej len „predávajúci“), upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „objednávka“) uzavretej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“)

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti znenia obchodných podmienok.

Podmienky objednania

  • Zmluvný vzťah medzi kupujúcim (podľa údajov vyplnených v objednávke) a predávajúcim BISAKU klenotníctvo (VENDOME s.r.o., IČO: 47907401) vzniká na základe odoslania objednávky a voľby typu platby.
  • Kupujúci je povinný uviesť v objednávke všetky údaje pravdivo. Informácie nesprávne alebo neúplne zadané kupujúcim nemožno neskôr uznať ako dôvod reklamácie. Preto vás prosíme o dôkladné zmeranie a zadanie veľkosti vašich prstov. Neskoršie úpravy prsteňov môžu viesť ku komplikáciám. Predovšetkým so vsadením kameňov, s povrchovými úpravami a pod. Veľkosť prsteňov niektorých modelov (predovšetkým s osadením kameňov okolo celého obvodu prsteňa) nemožno nijako upraviť. 
  • Webové stránky obchodu obsahujú informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas obdobia, keď sa zobrazujú na webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za podmienok dohodnutých individuálne.
  • Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný šperk presne podľa opisu na webových stránkach a podľa objednávky vyplnenej kupujúcim. Šperky sú označené puncom Českého puncovného úradu podľa zákona č. 539/92 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov. Ku všetkým šperkom osadeným diamantmi (briliantmi) dodávame certifikát o pravosti a kvalite kameňov (4C), kde je uvedená hmotnosť v karátoch (ct), typ brusu, čistota a farba diamantu.
  • Objednaný šperk vám osobne odovzdáme alebo doručíme v originálnej škatuľke BISAKU s daňovým dokladom (paragónom) na celkovú sumu objednaného tovaru.
  • Zákazník má 3 mesiace na vyzdvihnutie svojej objednávky, počnúc od dátumu zaslania informatívneho e-mailu a sms správy o vyzdvihnutí.

Dodacie lehoty

Bežné dodacie lehoty na všetok tovar sa pohybujú podľa aktuálneho zaťaženia našej dielne. Dodacia lehota zásnubných prsteňov, ktoré máme v ponúkaných variantoch väčšinou na sklade, je okolo 5 pracovných dní.

Výrobná lehota svadobných obrúčok, ktoré pre vás vyrábame na zákazku, sa momentálne pohybuje medzi 5 – 6 týždňami. Výnimočne môže naša spoločnosť predĺžiť dodaciu lehotu o 7 dní; o dlhší čas možno predĺžiť dodaciu lehotu už len po dohode s vami (napr. v období preťaženia výroby a pod.). O tejto skutočnosti budeme zákazníka včas informovať. Verte, že je aj v našom záujme dodať vám šperk čo najskôr na obojstrannú spokojnosť.

Reklamácia a záruka

Všetky šperky kúpené prostredníctvom našich webových stránok sú originálnym produktom značky BISAKU a vzťahuje sa na ne záruka 24 mesiacov. Výnimkou sú svadobné obrúčky, na ktoré poskytujeme záruku 5 rokov.

  • Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a preukázateľné výrobné chyby.
  • Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie (deformáciu pôsobením vonkajšej sily), poškodenie povrchovej úpravy (poškriabanie) a poškodenie vzniknuté nesprávnym používaním výrobku.
  • Záruka zaniká aj pri akomkoľvek zásahu do tovaru treťou osobou. V prípade akejkoľvek požiadavky na úpravu alebo zmenu nášho výrobku (zmenšenie, leštenie, obnovenie, matovanie a pod.) navštívte, prosím, zásadne len naše predajne BISAKU KLENOTNÍCTVO.
  • Chyba vzniknutá v dôsledku nesprávne alebo neúplne zadaných informácií zákazníkom v objednávkovom formulári sa ako dôvod reklamácie neuznáva (upozorňujeme, aby ste sa venovali meraniu veľkosti svojich prstov so zvýšenou pozornosťou a dôkladnosťou).

Pri uplatnení reklamácie je potrebné poslať tovar na vaše náklady na adresu našej prevádzkarne a súčasťou zásielky tovaru musia byť vaše kontaktné údaje, názov tovaru, opis poškodenia, dátum a váš podpis a ďalej dodací list, záručný list a doklad o zaplatení. Zároveň, prosím, uveďte svoje telefónne číslo a e-mail, aby sme sa s vami mohli pružne a rýchlo skontaktovať a informovať vás o stave reklamácie. Tovar je možné vrátiť aj priamo v predajni spoločnosti na adrese:  BISAKU klenotnictví, Jánská 12, 602 00 Brno.

V prípade nesplnenia niektorej z podmienok uvedených vyššie sa chyba nebude skúmať ani sa neuzná a tovar sa vráti späť zákazníkovi na jeho náklady.
Ak chybu možno odstrániť, naša spoločnosť ju odstráni v čo najkratšom čase na vlastné náklady.

Ak sa chyba nedá odstrániť, ponúkame po dohode so zákazníkom poskytnutie zľavy, výmenu chybného tovaru za nový alebo za iný výrobok, prípadne vrátenie peňazí formou hotovosti v predajni alebo prevodom predmetnej sumy na účet uvedený zákazníkom. Naša spoločnosť zabezpečí vybavenie reklamácie v čo najkratšom čase. Vyhradzuje si však právo možnosti využiť zákonnú 30-dňovú lehotu na vybavenie reklamácie odo dňa jej prijatia. Záručná lehota sa predlžuje o čas reklamačného konania.
 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Tovar vyrobený na zákazku nemožno vrátiť, možno ho reklamovať z dôvodu výrobných chýb podľa záruk poskytovaných na jednotlivé druhy výrobkov.